NL

--> ​Op de website van uw gebouw kan u de documenten mbt. het beheer van uw gebouw consulteren.
(notulen van de algemene vergaderingen, uw persoonlijke afrekeningen, provisie opvragingen, plannen, contracten met de toeleveranciers, offertes, ...)

--> NIEUW: U kan ook een probleem melden. Door het melden van het probleem via de website zal u ook de opvolging ervan mee kunnen volgen.

FR

--> Le site web de votre immeuble vous donne la possibilité de consulter les documents relatif à la gestion de votre immeuble. (minutes des assemblées générales, vos décomptes personnels, appels de provisions, plans, contrats avec les fournisseurs, offres de prix, ....)

--> NOUVEAU: Vous pouvez signaler un problème via le site. En utilisant le site pour signaler un problème vous seriez aussi tenu au courant de l'évolution du suivi.